Literatura: Mediji i promocija participacije građana u lokalnoj samoupravi

Ovih dana iz tiska je izišla knjiga ‘Mediji i promocija participacije građana u lokalnoj samoupravi‘ autora dr. sc. Drage Martinovića.naslovnica_knjige1

Rezultati istraživanja o ulozi, utjecaju i korištenju medija u funkciji sudjelovanja građana u procesu donošenja odluka u lokalnoj samoupravi, studije slučaja prikazane u ovoj knjizi te uporaba novih medija kao ključnog indikatora za uspostavu novih modela komuniciranja između tijela lokalne uprave i građana, trebalo bi dovesti do stvaranja informiranog i aktivnog građanskog društva koji će s lokalnom upravom izgrađivati partnerski odnos. Razvoj novih medija utjecao na već uhodane načine komuniciranja između lokalne samouprave i građana, te su novi mediji, uz tradicionalne, postali nezaobilazni kanal komuniciranja u procesu odlučivanja na lokalnoj razini. Dobiveni rezultati istraživanja ukazali su na kritične točke nedovoljne iskorištenosti kapaciteta (novih) medija u bosanskohercegovačkoj lokalnoj samoupravi i omogućili poduzimanje korigirajućih zahvata u praksu komuniciranja. Konzistentna i adekvatna uporaba novih medija bi trebala dovesti do šire i intenzivnije građanske participacije u postojećim oblicima samouprave, te s obzirom da su problemi s kojima se susreću građani slični u svim jedinicama lokalne samouprave bez obzira na teritorijalnu lociranost, rezultati istraživanja prikazani u ovoj knjizi trebali bi naći primjenu u svim jedinicama lokalne samouprave u BiH, te u jedinicama lokalne samouprave zemalja regije, ali i šire’, stoji između ostalog u predgovoru knjige koji potpisuje autor.

U jedinicama lokalne samouprave u kojima je provedeno istraživanje anketirani  su i intervjuirani službenici za odnose s javnošću, urednici lokalnih radio postaja, službenici za rad s nevladinim organizacijama, te predstavnici nevladinih organizacija. Ukupno njih 650. Indikatori povećanja razine sudjelovanja građana u odlučivanju u jedinicama lokalne samouprave, prema provedenom istraživanju, su: informiranost građana, razvijenost nevladinog sektora, uloga medija kao najmoćnijih sredstava komunikacije, razina političke kulture i medijske pismenosti, zakonsko-pravne regulative sudjelovanja građana u odlučivanju i uvođenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija, te ključni indikator razina i mogućnosti korištenja alata novih medija da bi se uspostavili novi modeli komuniciranja između tijela lokalne uprave i građana. S obzirom da su problemi s kojima se susreću građani slični u svim jedinicama lokalne samouprave bez obzira na teritorijalnu lociranost, rezultati istraživanja prikazani u ovoj knjizi odnose se na cjelokupni teritorij BiH, ali i na jedinice lokalne samouprave zemalja regije.

Iako je knjiga primarno smještena u kontekst komunikološke teorije i prakse i politologije obuhvaća i druge znanstvene oblasti ponajprije sociologiju medija i društva i pravo, te se može smatrati interdisciplinarnom analizom značaja i uloge medija u razvijanju participativne demokracije u općinama i gradovima i kao takva bi, osim u jedinicama lokalne samouprave, trebala naći mjesto na studijima komunikologije, odnosa s javnošću, novinarstva, politologije, prava… Recenziju za knjigu napisali su: dr. sc. Najil Kurtić, redoviti profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, dr. sc. Mirko Pejanović, redoviti profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i dr. sc. Zoran Tomić, redoviti profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Dr. sc. Drago Martinović rođen je 1967. godine u Kočerinu – Široki Brijeg. Inženjer prometa i diplomirani novinar. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru krajem 2009. obranio magistarski rad i stekao akademski stupanj magistra znanosti. Doktorsku disertaciju obranio 20. veljače 2014. na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i stekao akademski stupanj doktora znanosti. Od 1996. do 2008. uposlenik je u nekoliko tvrtki, a od 2008. godine je savjetnik za odnose s javnošću gradonačelnika Širokog Brijega. Autor je jedne knjige (ovo je druga knjiga) i više znanstvenih i stručnih radova iz područja medija, komuniciranja, odnosa s javnošću i lokalne samouprave. Sudionik je znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu.

Oznake: ,
Pročitajte i…
Kategorije
Pretraži blog po ključnim riječima
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3