Kontakt

Rješavamo probleme! Kontaktirajte nas

Telefon: +385 (1) 4554 222
Fax: +385 (0)1 4576 001
Email: [email protected]

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Predmet

Vaša Poruka

Izjavljujem sam upoznat sa Općim uvjetima o zaštiti osobnih podataka društva MANJGURA d.o.o. Više o Općim uvjetima o zaštiti osobnih podataka možete pročitati ovdje.

Manjgura d.o.o.  za odnose s javnošću
Ede Murtića 6, HR-10020 Zagreb
OIB: 75231721925; M.Br.: 01326970;

Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, broj spisa: 080182778.
IBAN: HR3824840081100537512 otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb.
Temeljni kapital 22.400,00 kuna unesen u stvarima.
Član uprave: Katarina Leko