HHO: Odluka Vlade je napad na slobodu izražavanja, poduzetničkog djelovanja i natjecanja

U nastavku donosimo izjavu Hrvatskog helsinškog odbora objavljenu 3. kolovoza 2012., o Vladinoj zabrani rada s agencijama u kojoj se osuđuje takva odluka Vlade te ju se naziva neutemeljenom, neargumentiranom i nepoštenom:

Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava (HHO) upozorava na Vladin (revolucionarni) dekret, kojim se svim tijelima javne vlasti zabranjuje rad s cijelom jednom strukom – s agencijama za odnose s javnošću (ili PR-om). Taj dekret u HHO-u smatramo ne samo napadom na slobodu poduzetničkog djelovanja i natjecanja, nego i na slobodu izražavanja. Vlada je time napravila korak unazad u odnosu na prihvaćene standarde pravne države i pravno nasljeđe Europske Unije.

Poslije pribavljenog mišljenja eksperata za ovu materiju IO HHO-a izjavljuje: Odluka Vlade u suprotnosti je s načelom vladavine prava u nekoliko segmenata. Odluka se ne temelji na nijednom pozitivnom zakonu RH, dakle nema pravno uporište. Obrazlažući ovu odluku Vlada se ne poziva ni na kakvu analizu stanja iz koje bi proizašli argumenti (ekonomski ili neki drugi) u prilog donošenja takvog dekreta. Odluka se načelno obrazlaže potrebom za štednjom u javnoj upravi. No agencije su izradile analizu temeljem koje su objelodanile kako je nabava takvih usluga od 2008. do danas državu koštala svega 13 mil. kuna, a država i njene institucije u troše godišnje između 1,5 do 2 milijarde kuna na nabavu intelektualnih usluga od vanjskih dobavljača. Prema tome, netočne su teze koje Vlada plasira preko sebi sklonih medija kako se radi o štednji, te da su PR-agencije bitno ovisne o poslovanju s državnim sektorom.

Vlada svoj potez opravdava potrebom za transparentnijom nabavom ovih usluga od strane države i strahom od toga da se ne ponovi afera Fimi-Media kroz koju se državni novac odlijevao u privatne džepove kroz fiktivne ugovore. Fimi-Media uopće nije bila agencija za PR, nego za marketing i event management, pa je stoga nejasno zašto su na ovaj način kažnjene PR agencije, a ne i neke druge djelatnosti, srodnije modelu kojeg je prakticirala Fimi-Media. Većoj transparentnosti u radu javne uprave više bi doprinijelo striktno pridržavanje zakona (u ovom slučaju zakona o javnoj nabavi), nego li donošenje dekreta bez pravne osnove.

Zbunjujuće je da premijer Milanović zabranjuje državnim tijelima rad sa svim PR-agencijama, a s druge strane radi iznimku kad se radi o njemu samom i njegovoj savjetnici za odnose s javnošću. Naime, spomenuta osoba – Zinka Bardić – koja je na svoje savjetničko mjesto imenovana direktno, dakle bez ikakvog natječaja i „volontira“ u uredu premijera, a zapravo je plaćena od strane agencije (Madison consulting), koja ima ugovor sa najvećom strankom vladajuće koalicije – SDP-om. Taj ugovor je netransparentan i nedostupan javnosti, a ostaje na snazi jer se premijerov dekret ne odnosi na poslovanje političkih stranaka.

Zbog svega navedenog, nameće se dojam da je premijerov potez uperen prvenstveno protiv kritičara njegove politike i komunikacijskih vještina, koji dolaze iz redova političkih analitičara i stručnjaka za politički marketing, a koji su se usudili svratiti pozornost javnosti na sukob interesa premijerove i vladine savjetnice za medije. Većina tih kritičara rade u agencijama ili za agencije kojima je ovim dekretom zabranjena suradnja s javnim sektorom i državom uopće.

HHO smatra nedopustivim korištenje najodgovornije funkcije u državi za osobne obračune s neistomišljenicima. Smatramo to vraćanjem u neka druga vremena kad se dekretima određivalo o tome kako će se misliti i govoriti i temeljem političkih kriterija potom raspoređivati „judine škude“. HHO takvu praksu smatra neprihvatljivom i poziva premijera da: a) razmotri svoju odluku ukine diskriminirajući dekret

b) uredi odnos sa svojom savjetnicom za odnose s medijima na transparentan način, kako bi otklonio svaku sumnju u sukob interesa.

Ova izjava se nadovezuje i na izjave Hrvatske udruge komunikacijskih agencija i Hrvatske udruge za odnose s javnošću, koje su također osudile ovaj Vladin potez.

Oznake: , , , , ,
Pročitajte i…
Pretraži blog po ključnim riječima
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3