Odnosi s medijima

Svatko ima priču, neka se baš za vašu najdalje čuje

U suradnji s vama stvaramo teme koje mediji rado prenose, a javnost još dugo prepričava. Kao što svaka informacija nije priča, tako ni svaka priča nije informativna – naš posao je pretvaranje informacija u zanimljive priče. Jeste li mali lokalni poduzetnik ili velika organizacija, nama ne čini razliku, znamo kako privući pozornost i predstaviti vaše najveće snage.