Informiranost građana kao bitan motivacijski čimbenik

Znate li što utječe na sudjelovanje građana u političkom životu? Odgovor na to pitanje u svojoj je doktorskoj disertaciji dao dr.sc. Drago Martinović.

obrana_doktorske_disertacije

Širokobriježanin dr.sc. Drago Martinović obranio je doktorsku disertaciju na temu uloge novih medija u lokalnoj samoupravi. Istraživanje je provedeno u 13 općina i gradova u Bosni i Hercegovini u vremenu od prosinca 2012. do ožujka 2013. godine.  Za potrebe istraživanja anketirano je 650 građana i 13 službenika za odnose s javnošću i obavljeno je 48 intervjua.

Provedenim istraživanjem potvrđena je generalna hipoteza da informiranost građana je bitan motivacijski čimbenik i preduvjet njihova sudjelovanja u političkom životu lokalne zajednice. Klasični sustavi javnog informiranja utemeljeni na tiskanim i elektroničkim medijima i reaktivnim komunikacijskim ponašanjima lokalne uprave, ne uspijevaju motivirati građane na intenzivnije uključivanje u procese učinkovitog vanjskog nadzora rada lokalnih vlasti na neposredno sudjelovanje u kreiranju javnih politika izvedenih iz stvarnih potreba građana. Novi mediji (suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije) imaju tehničko-tehnološki potencijal za nove, komforne vidove sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od zajedničkog interesa naročito na lokalnoj razini, ali pod uvjetom da se planski i ciljano uspostave i realiziraju novi modeli komuniciranja između građana i tijela lokalne uprave kao aktera političke komunikacije u lokalnoj samoupravi. Da bi to bilo moguće, tijela lokalne uprave trebaju online tehnologije kao kanale (prostor) demokratske participacije i deliberacije.

obrana_doktorske_disertacije1

Drago Martinović rođen je 1967. u Kočerinu (Općina Široki Brijeg) gdje je i stalno nastanjen. Autor je knjige „Komuniciranje jedinica lokalne samouprave s javnošću“, biografije „Fra Petar Sesar (1895. – 1945.)“, sudionik nekoliko znanstvenih i stručnih konferencija i autor  više znanstvenih i stručnih radova iz područja medija, odnosa s javnošću, te lokalne samouprave. Uposlen je u Općini Široki Brijeg na mjestu savjetnika Općinskog načelnika za odnose s javnošću. (www.dragomartinovic.com). 

Oznake: , ,
Pročitajte i…
Kategorije
Pretraži blog po ključnim riječima
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3